Skip to main content

Hoofdrekentest

Beginner

 • Oefen tafels 1-20
 • Reikwijdte 1-10
 • Instelbare tijdslimiet

Gevorderd

 • Oefen tafels 1-20
 • Reikwijdte 1-20
 • Instelbare tijdslimiet
 • Instelbare volgorde

Vergevorderd

 • Oefen tafels 1-40
 • Reikwijdte 1-40
 • Instelbare tijdslimiet
 • Instelbare volgorde
 • Instelbare reikwijdte

Foutloos vermenigvuldigen voor lagere scholieren, Pabo studenten en volwassenen.

Foutloos vermenigvuldigen voor lagere scholieren, Pabostudenten is gebaseerd op de tafels, die je moet kennen oefenen. Volwassenen oefenen foutloos vermenigvuldigen voor een assessment. Pabo studenten moeten het beheersen als basiskennis voor de uitoefening van hun latere beroep. Lagere scholieren leren en oefenen foutloos vermenigvuldigen op school in de lagere groepen nog steeds de tafels van 1 tot 10.

Gevorderden en Pabo studenten kunnen hier foutloos vermenigvuldigen oefenen met een reikwijdte van 11 tot 40 x de getallen tussen de 20 en 40. Daarbij kunnen zij de maximale tijd per vermenigvuldiging instellen van 10 tot 60 seconden.

Waarom foutloos vermenigvuldigen voor lagere scholieren?

Om foutloos te vermenigvuldigen moet je de vermenigvuldigingstafels tot 20 x 40 kennen en in staat zijn om deze toe te passen. Als je grotere getallen, bijv. 24 x 3200 moet vermenigvuldigen doe je er verstandig aan de getallen te vereenvoudigen. In casu betekent het dat je berekent wat 24 x 32 is en dat is 25 x 32 = 800 (1/4 van 3200 = 800) en daar 32 van aftrekt, waardoor je 768 overhoudt en daarachter de 2 nullen zet die je eerst hebt weggelaten. De uitkomst is daaom uit je hoofd te bereken: 76.800.

Naast deze tip zijn er nog de volgende tips om foutloos te vermenigvuldigen:

 1. Leer de foutloos vermenigvuldigen door de tafels tot 20 x 40 goed uit je hoofd te kennen.
 2. Als je het op papier kunt doen, moet je de getallen die je gaat vermenigvuldigen op een overzichtelijke manier op papier zetten.
 3. Controleer je antwoord door de omgekeerde bewerking uit te voeren (dus delen in plaats van vermenigvuldigen).
 4. Vereenvoudig grotere getallen zoals in het voorbeeld hierboven.
Hoofdrekenen
Hoofdrekenen

Foutloos vermenigvuldigen als assessment training

Rekenmachines kunnen het hoofdrekenen vervangen, maar je geeft een verkeerd beeld af als je voor een simpele vermenigvuldiging een calculator nodig hebt. Het tegenovergestelde kan ook. Als je met uit je hoofd de uitkomst van 24 x 3200 geeft, bouw je meteen prestige op.
Het komt vaak neer op wat denkwerk om de vermenigvuldiging eenvoudiger te maken.

Los daarvan mag je bij assessments en toetsen geen rekenmachine gebruiken! Alleen daarom is het ook voor menigeen zinvol om gebruik te maken van deze website om het hoofdrekenen te onderhouden.
Hoofdrekentest.nl is zeker geschikt voor iedereen die binnenkort een assessment heeft.

Je kunt het toetsenbord van je laptop enz. ook gebruiken.

Veel plezier!

Tafels op afficheformaat of op geplastificeerd A5 formaat.

De vermenigvuldigingstafels kun je binnenkort ook op A5 formaat (15 x 21 cm) geplastificeerd karton of als A1 of A2 poster bestellen.